Mysłowicki Detektyw Historyczny „Tu Mieszka, Tu Zmienia" - ITVM

Kategoria: MDH w mediach
itvm
Odsłony: 63540
Stowarzyszenie MDH w dniu 21.07.2015 złożyło wniosek z propozycją własnego projektu w ramach programu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam" Edycja 1/2015 Fundacji Banku Zachodniego WBK. Swój projekt stowarzyszenie nazwało: „Trasa turystyczna w Mysłowicach do Trójkąta Trzech Cesarzy".
 
www.itvm.pl
źródło:  www.itvm.pl
 

    - Zastanawialiśmy się nad tym, pomysłów było kilka. Ten jednak w tym momencie wydał nam się najwłaściwszy. Była by to nie jako kontynuacja, tego co już zaczęliśmy robić. Spacery historyczne oprowadzamy po mieście od około 3 lat. Pierwszy spacer, jaki przeprowadziliśmy odbył się praktycznie tą samą trasą, którą obecnie promujemy w projekcie. Przeprowadzaliśmy tą trasą również grupy indywidualne łącznie z gośćmi spoza Polski. Nie tak dawno, bo w kwietniu tego roku, na prośbę PTTK O/Mysłowice przeprowadzaliśmy dwie liczne grupy, w dużej mierze z osobami spoza naszego miasta. Dodatkowo, w tym samym czasie w przeciwnym kierunku, pracownicy Muzeum Miasta Mysłowice, również oprowadzali tą trasą liczne grupy turystów. To wyraźnie świadczy o tym, iż trasa turystyczna zawarta w naszym projekcie jest najbardziej popularna i najistotniejsza dla samego miasta oraz dla propagowania jego historii.- mówi Karol Wieniawski z Mysłowickiego Detektywa Historycznego, koordynator projektu.

Wnioskowana kwotę grantu to 10 000 zł (do wygrania 25 nagród); dostępne były również koszyki z nagrodami w wysokości 7 tys. zł i 5 tys. zł, w ilości odpowiednio 50 i 225 nagród. Ogłoszenie zwycięzców konkursu z całej Polski odbędzie się 21 sierpnia 2015 roku. Zaraz po tym rozpocznie się dodatkowy konkurs internetowy, gdzie internauci wg ich opinii wybiorą najlepsze 3 projekty. Tutaj również przewidziane są trzy nagrody w wysokości 5 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 2 tys. zł - do rozdysponowania na cele realizacji projektu.

    - Głównym elementem projektu, ze względu na koszt, będzie postawienie w kluczowych miejscach trasy turystycznej tablic informacyjnych. Chcielibyśmy postawić ich aż 5 szt. Ponadto z okazji 8 Zlotu Oddziałów PTTK z Górnego Śląska stworzyliśmy mapkę "Mysłowice - Spacer z nutką historii". Chcielibyśmy ją wykorzystać w niniejszym projekcie nieco modyfikując oraz rozwijając o treść opisową miasta. - tłumaczy Karol Wieniawski

Głównym celem projektu jest: promocja i propagowanie - wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz wszystkich mieszkańców miasta Mysłowice – historycznej pieszej trasy turystycznej, jaką przemierzali 100 lat temu turyści z całej Europy do historycznego miejsca Trójkąta Trzech Cesarzy - styku trzech granic.

Do współpracy, jako jednostka wspierająco - organizacyjna, zaproszono PTTK Odział Mysłowice, który także przyczyni się do promocji projektu oraz wspomoże w tworzeniu trasy turystycznej.

Głównymi elementami składającymi się na realizację projektu będzie postawienie w kluczowych miejscach trasy turystycznej 3-5 szt. (w zależności od przyznanych środków) tablic informacyjnych przedstawiających zarys historyczny odwiedzanych miejsc. Wytypowane zostały: Rynek, Plac Wolności, okolice dworca kolejowego, przewiązka przy byłej stacji emigracyjnej oraz Promenada. Stąd też konieczność przeprowadzenia konsultacji oraz ścisła współpraca z Urzędem Miasta Mysłowice. W planach jest również wydrukowanie bezpłatnej mapki z naniesioną trasą turystyczną oraz z zamieszczonymi na jej rewersie informacjami historycznymi o mieście.

W ramach finału projektu miałby odbyć się dla mieszkańców miasta inauguracyjny spacer historyczny od Rynku do Trójkąta Trzech Cesarzy. Przewodnikami byliby członkowie MDH. Dodatkowo w okresie szkolnym przeprowadzony zostałby specjalny spacer dla dzieci z mysłowickich szkół. Przewidywany termin finału projektu to maj-czerwiec 2016.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 sierpnia 2015 roku.

Cały tekst z www.itvm.pl
Link do artykułu: http://itvm.pl/index.php/kultura-3/item/4632-myslowicki-detektyw-historyczny-tu-mieszka-tu-zmienia