Zarząd:

Prezes Zarządu                       Agnieszka Czarnota

Wiceprezes Zarządu               Karol Wieniawski

Sekretarz                                Aneta Wyrzycka

Skarbnik                                 Halina Hornik

Członek Zarządu                    Leonard Czarnota

Komisja Rewizyjna:

Luiza Rotkegel

Adam Kafka

Damian Roncoszek