Mysłowice w rysunkach i malarstwie

            

     Kościół mariacki w latach międzywojennych