1. Śląskie pieśni ludowe- Adolf Dygacz
2. Mysłowice w rysunkach Barbary Precz - Barbara Precz
3. Osada produkcyjna kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach  Imielinie - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
4. Tajemnice górnośląskich koncernów - Jerzy Jaros
5. Z dziejów Mysłowic - Władysław Pochmara
6. Historyczny rozwój form odzieży - Ewa Szyller
7. Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat - Augustyn Feliks Halotta
8. Ele mele dudki - rymowanki dzieci śląskich - Dorota Simonides
9. Mysłowice - praca zbiorcza
10. Cały Osyra - dzieje mysłowickich rządów - Dariusz Dyrda
11. Od przemysłu do przemysłu - Informator Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach
12. Bernard Świerczyna - Jan Kantyka
13. Święci ze Śląska - ks. Zygmunt Podlejski
14. Matka Boska Mysłowicka - Józef Ciepły
15. Parafia Krasowy - Ludwik Musioł
16. Muzeum Izba Pamięci KWK "Wujek" - IPN Katowice
17. Chełm Śląski 1995 - kalendarz
18. Dziećkowice 1994 - kalendarz
19. Ks. Antoni Hlond "Chlondowski" - Ks. Tadeusz Przybylski
20. Wspomnienia z powstań śląskich -E. Zielniok, P. Korus, J. Wybraniec
21. Dzieje Śląska "Pod Strzechy" czyli o ludzie nad Odrą - Ks. Jerzy Andrzej Kliczta
22. Wspomnienia powstańca śląskiego Józefa Bankiel z Dębu
23. Mysłowice - miejsca kaźni i męczeństwa w latach II wojny światowej - Helena Witecka
24. Kopalnia "Mysłowice" - dwa wieki górnictwa - Jerzy Jaros, Alfred Sulik
25. Mysłowice -zarys rozwoju miasta - praca zbiorcza pod redakcją Wacława Długoborskiego
26. O sztukę ludową- początek pracy - Janina Orynżyna
27. Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939 - B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz
28. Śląskie beranie czyli humor Górnego Śląska - Dorota Simonides
29. Zapisy ziemowickiej solidarności 1980-2006- MOK Lędziny
30. Podróż do źródeł śląskiej tradycji - Krystyna Sajdok
31. Historia Mysłowic t. I - Alfred Sulik
32. Historia Mysłowic - t.  II - Alfred Sulik
33. Obóz pracy w Mysłowicach 1945-1946 Studia i materiały
34. Kalendarz mysłowicki 2012 rok
35. Szkice z dziejów Mysłowic - Śląski Instytut Naukowy
36. Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku - Jerzy Pośpiech
37. Niewola i śmierć węglem naznaczona - obozy pracy przymusowej przy kopalni "Wesoła" - Kazimierz Miroszewski
38. Fabryka Porcelany, Huta Franciszka, Ruda Śląska Bykowina - Irena i Roman Gatys

 

Pozostałe:

1. Zapiski - Marek Blaut
2. Dolina - 4 - Marek Blaut
3. Moja Wilhelmina - Bernard Skórok
4. Śpiewa My-słowiczek - ks. Zygmunt Podlejski
5. Stany skupienia- Grażyna Janota
6. Lapidaria - Krystian Prynda
7. Przywilej i wiersze z podróży - Maryla Kudera
8. Bernard Krawczyk i jego teatry - Andrzej Linert
9. August Hlond -Prymas z Mysłowic - Luiza Rotkegel
10. Pieczęcie i herby miasta Mysłowic - Józef Ciepły
11. Czasy Pismo - o historii Górnego Śląska -IPN