Firmy i zakłady

Kategoria: Firmy i zakłady
Leonard Czarnota
Odsłony: 12904

Adamaszek Józef - właściciel autobusów (1929 r.). OBWIESZCZENIE, Na podstawie § 20 regulaminu wyborczego Ogólnomiejscowej Kasy Chorych na miasto Mysłowice podaję do publicznej wiadomości, że wybory do wydziału wym. Kasy Chorych, przeprowadzone w dniu 24. listopada br. Dały następujący wynik: Na listę I. Pracodawców oddano głosów 381 zaś na listę II. pracodawców oddano głosów 949. Wybrani zostali: z listy nr. I b) Adamaszek Józef, właściciel autobusów z Mysłowic. 1603 - Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego, 1929, R. 8, nr 38, str. 634.


Alchemja - Śląska Wytwórnia Chemiczna - Wyrób przetworów chemiczno-technicznych i farmaceutyczno-kosmetycznych - Mysłowice G. Śl. - Skrzynka pocztowa 44. - Adres na telegramy: "Alchemja" Mysłowice. Rachunek czekowy w P. K. O. Katowice Nr. 305.542, Rachunek bieżący w Banku Ludowym Mysłowice - (papier firmowy 1929 r.).


Alojzy Golasowski - upoważniony budowniczy - Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, ulica Krakowska nr 12 (przy dworcu) - Telefon nr 44, Konto bankowe: Bank Przemysłowców oddz. w Mysłowicach. (papier firmowy).


Barański Jan - Warsztat ślusarski, ul. Pozadomowa (obecnie ul. Kołłątaja) - (odbiór komisyjny zakładów 1937 r.).

Biuro Budowlane - Mysłowice, ul. Krakowska 16 - Telefon 1013 - Bank Konto - Bank ziemski, Katowice rynek - (1925 r.).


Czarnecki Leon - Foto Werkstätte - Myslowitz, Plesserstrasse 22 - Fernruf 221 - 98, (pieczątka 1943 r.).

                            - Foto - Mysłowice, ul. Stalina 22 - Tel. 221 - 98, (koperta firmowa, 1947 r.).


Cibis A. - Mysłowice - Skład przyborów masarskich.


Danziger Ignatz - Holzgeschäft - Poststrasse 3, Myslowitz O/S, Telephon Nr. 1 (1899-1904 r.).


Dyrekcja Ceł w Mysłowicach - (1929 r.) Dyrekcja Ceł. W. I/44230/2/29. Mysłowice, dnia 13. grudnia 1929 r. Dyrekcja Ceł w Mysłowicach rozpisuje niniejszem PRZETARG OFERTOWY na dostawę następujących sprzętów biurowych: 1. 8 biurek sosnowych, 2. 7 szaf sosnowych na akta, 3. 3 regałów, 4. 7 stołów, 5. 1 lady rewizyjnej, 6. 2 ław, 7. krzeseł giętych, 8. 4 wieszaków giętych. Oferty w kopertach zalakowanych z napisem „Oferta na dostawę sprzętów biurowych” należy składać w Dyrekcji Ceł w Mysłowicach ul. Krakowska 24 do dnia 28. grudnia br. Godz. 11-ta. Do każdej oferty ma być dołączony kwit za złożone w Kasie Skarbowej wadjum w wysokości 5% oferowanej kwoty. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 grudnia br. O godz. 12-tej. Potrzebne do oferowania formularze można nabyć w Referacie Gospodarczym Dyrekcji Ceł za opłatą 0,50 zł. Oferty bez wadjum lub wniesione za późno nie będą rozpatrywane. - Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego, 1929, R. 8, nr 40, str. 669.


Dąbek Julja - mistrzyni krawiectwa damskiego (1929 r.). OBWIESZCZENIE, podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie § 133 ordynacji przemysłowej ustanowiłem z dniem 1. stycznia 1930 r. na okres trzechletni dla obszaru górnośląskiej części Województwa Śląskiego mistrzowskie komisje egzaminacyjne z siedzibą w Katowicach dla niżej wymienionych rzemiosł i równocześnie zamianowałem członków tych komisji w następującym składzie: 5) dla krawieczyzny damskiej: 1) Dąbek Julja, mistrzyni kraw. Damskiej, Mysłowice, Mickiewicza 1 - Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego, 1929, R. 8, nr 39, str. 650.


Dudek Józef - Właściciel rozlewni wody -  Wykaz członków Bractwa Strzeleckiego z Mysłowic, biorących udział w 62. Górnośląskim Związkowym Strzelaniu w dniach 7, 8 i 10 lipca 1912 roku w Mikołowie.

Dutkiewicz Stanisław - Biuro pisania podań do władz adm. i sądowych, Mysłowice G. Śl. - ul. Pszczyńska 17 - (1934 r.).


Ficowski Stanisław ppł. W. P. - Przedsiębiorstwo dla przewozu samochodami (przed. II w. ś.). Mysłowice, ul. Piaskowa. (pieczątka).

Fieber Antonina - Kiosk z wyrobami tytoniowymi i detaliczna sprzedaż piwa w butelkach zamkniętych. Mysłowice, ul. Janowska 141. (zgłoszenie przemysłu 1939 rok).

Finke Erna - Wytwórnia soków owocowych. Mysłowice, ul. Wałowa 10. (odbiór komisyjny zakładów 1937 rok).

Flaeschel J. - Schornsteinfegermeister. Myslowitz (pieczątka z 1906 roku).

Frotow Wiktor - Zakład Litograficzny. Mysłowice, ul. W. Skotnica 32 (odbiór komisyjny zakładów 1937 rok).


Garczarzyk Leo - Baugewerksmeister - Hoch = u. Tiefbau = Geschaft - Myslowitz (pieczątka z 1912 roku).

Garczarzyk W. - Uhrmacher und Juvelter - Myslowitz, Plesserstr. 4, Telefon 222-84 Gegr. 1904 (pieczątka z 1940 roku).

                          - GOLDEAREN, UHREN - Plesserstr. 4, Telefon 222-84 Gegründet 1904, Telefon 222-84, Deutsche Volksbank, Myslowitz Stadtsparkasse (papier firmowy z 1940 roku).

Gawlinski Josef - Baugeschäft - Myslowitz O/ Schl.

                            - Mistrz budowlane - Mysłowice, ul. Mostowa 30 - (pieczątka 1929 r.).

Gertner Stanisław - Właściciel kawiarni - Wykaz członków Bractwa Strzeleckiego z Mysłowic, biorących udział w 62. Górnośląskim Związkowym Strzelaniu w dniach 7, 8 i 10 lipca 1912 roku w Mikołowie.

Glauer R. - "R. Glauer's Hotel" (vorm. Grunwald) Myslowitz - Weinhandlung & Restauration empiehlt sieh einer gütigen Beachtung. Dejeuners, Diners, Soupers etr werden in und ausser dem Hause prompt und billigst besort. Pilsner, - Culmbacher, - Tichauer - Biere stets frisch vom fass. Lager von Champagner, Ungar, Rhein, Roth- u. Mosel - Weinen. Astr. Caviar. Lager echt importirter Havanna, Bremer, -u. Hamburger - Cigarren. Russische Cigaretten. Fernsprech-Anschluss mit Oberschlesien u. Breslau No. 90. (Papier firmowy z 1900 roku).

Golasowski Alojzy - Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych - Mysłowice, ul. Krakowska nr 12 (przy dworcu) - Telefon nr 44, Konto Bankowe: Bank Przemysłowców oddz. w Mysłowicach (papier firmowy lata 30-te XX w.).

Golasowski Alois - Myslowitz Schlesien, Konzess. Baumeister. Bauunternehmun. - Krakauerstrasse 12 (beim Bahnhof). Telefon nr 44,Bank - Konto: Bank Przemysłowców Kattowitz. (papier firmowy z 1923 roku).


Grützner R. - Bezirks - Schornsteinfegemeister - Myslowitz O/S. (1891, 1907 r. - pieczątki)


Granda Franciszek - kierownik biura (1929 r.). OBWIESZCZENIE, Na podstawie § 20 regulaminu wyborczego Ogólnomiejscowej Kasy Chorych na miasto Mysłowice podaję do publicznej wiadomości, że wybory do wydziału wym. Kasy Chorych, przeprowadzone w dniu 24. listopada br. Dały następujący wynik: Na listę I. Pracobiorców oddano głosów 351 zaś na listę II. pracobiorców oddano głosów 339. Wybrani zostali: z listy nr. I c) Granda Franciszek, kierownik biura z Mysłowic. 1603 - Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego, 1929, R. 8, nr 38, str. 634.


Haberkorn J. - Engros-lager von Gruben und Hütten materialen, Telefon No 512 (1908 r.)

Haberkorn Siegmund - Kaufmann - Kronprinzenstr. 20 (Adressbuch für Kattowitz, Bogutschütz-Zawodzie, Hohenlohehütte,
Domb-Josefsdorf, Zalenze und Myslowitz.
1909 r.
)

Hirszman - Skład - Mysłowice, ul. Modrzejowska 1 (1934 rok)

Hoinkis Andreas - Weichensstellerkład - Bahnhofstr. 2 (Adressbuch für Kattowitz, Bogutschütz-Zawodzie, Hohenlohehütte,
Domb-Josefsdorf, Zalenze und Myslowitz.
1909 r.
)

Hoinkis Bruno - Schlosser. - Poststr. 10 (Adressbuch für Kattowitz, Bogutschütz-Zawodzie, Hohenlohehütte,
Domb-Josefsdorf, Zalenze und Myslowitz.
1909 r.
)

Hoinkis Emil - Kolonialwarenhandlung - Ring 9 (Adressbuch für Kattowitz, Bogutschütz-Zawodzie, Hohenlohehütte,
Domb-Josefsdorf, Zalenze und Myslowitz.
1909 r.
)

Hoinkis Gregor - Kesselwärter - Simonwunschgrubenstr. 8 (obecnie ul. Robotnicza) (Adressbuch für Kattowitz, Bogutschütz-Zawodzie, Hohenlohehütte,
Domb-Josefsdorf, Zalenze und Myslowitz.
1909 r.
)


Jacobsen Erich - Dachpapen - Asphalt Holzcement und Theerproducten - Fabrik, Uebernahme aller Arten Asphaltirungen und Mauerisolirungen. - Bauklempnerei u. Dachdeckung. Installation fur Gas - u. Wasser. Speciell Badeeinrichtungen, Closettanlagen. Canalisation - u. Blitzableiter - Anlagen.  Myslowitz 1904 - tel. No 24 (papier firmowy).


Josefus Franciszek (Franz) - mistrz budowniczy - Sądownie zaprzysiężony taxator, Ul. Krakowska 32 - telefon 1012 (1929 r.).


Jurashczyk Johann - Klempnermeister Bas - , Wasser - , Sanitare u. Kanalisationsanlage - Myslowitz (pieczątka 1940 r.).


Juraszczyk Jan - mistrz blacharski - Mysłowice-Brzezinka (pieczątka 1929 r.).


Kmiotek Artur - mistrz piekarski (1929 r.). OBWIESZCZENIE, podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie § 133 ordynacji przemysłowej ustanowiłem z dniem 1. stycznia 1930 r. na okres trzechletni dla obszaru górnośląskiej części Województwa Śląskiego mistrzowskie komisje egzaminacyjne z siedzibą w Katowicach dla niżej wymienionych rzemiosł i równocześnie zamianowałem członków tych komisji w następującym składzie: II. dla piekarzy, piernikarzy, cukierników i młynarzy: przewodniczący: Kmiotek Artur, mistrz piekarski, Mysłowice, Bytomska 71 - Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego, 1929, R. 8, nr 39, str. 649.


Koehler Robert (inż.) - Przedsiębiorstwo budowlane, Mysłowice, ul. Zachęty 13, tel. 1037 - (pieczątka 1937 r.).


Krafczyk A. - Przedsiębiorstwo budowlane, Ul. Parkowa 20 (1928-1929 r.).


Krause B. - Zakład kaflarski, Mysłowice - (pieczątka 1935 r.)


Królik W. - Przedsiębiorstwo budowlane, Zaprzysiężony znawca sądowy dla sądów obwodu sądu okręgowego (pieczątka 1929 r.).


Kudera Brunon - Adwokat i notariusz - Mysłowice, ul. Pszczyńska 22 - Telefon N 522 - P. K. O. Katowice 301.357 - (pap. firmowy).


Lelonek K. - Majster blacharski i instalacyjny, Nowy Rynek 10, Telefon 1118 - (1929 r.).


Maciejewski Jan - Mistrz blacharski i Zakład Wodociągów, Ul. Modrzejowska 10 - (pieczątka 1928-1929 r.).


Matuszek Józef - Budowniczy - Ul. Katowicka 7 - (1933 r.).


Mierzejewski - Rechtsawalt - Mysłowitz O/S - (1891 r.).


Minkus Jerzy - Mistrz blacharski - Mysłowice, Modrzejowska 10. - (1928, 1929 r. pieczątka).


Moritz Walter - Buchbinderei - Sorgfältigste Ausfürung aller Buchbinderarbeiten bei billigsten Preisen - Ring Nr. 17, Ecke Plesserstrasse - (papier firmowy 1910 r.).


Nawrat Teodor - Budowniczy - Mysłowice - Zaprzysiężony rzeczoznawca w sprawach budowlanych dla sądu - (pieczątka).


Nitta Konrad - Obw. Mistrz kominiarski - Brzezinka - (pieczątka, 1939 r.).


Okręgowa Spółdzielnia Spożywców "Społem"  w Niwce, pow. będziński, woj. Kieleckie, (1938/39 r.). Adres przesyłek kolejowych - stacja Mysłowice.


Polski Bank Handlowy - akt. ges. - Filiale Myslowitz O. - S, Centrale: Posen, Plac Wolności 8/9- (Pap. firmowy 1921 r.).


Rölle Max - Buchdruckerei - Myslowitz O. S.- (1913 r.).


Rydzek M. - Obwodowy mistrz kominiarski - (pieczątka 1935 r.).


Santura Maks - zobacz Tomsan


Schekiel Roman - Dampfzegielei - (II w. ś.).


Seidel Edward - Przedsiębiorstwo zduńskie - (pieczątka 1935 r.).


SILESIA - Mysłowicka cegielnia parowa sp. z ogr. odp. - (pieczątka 1933 r.).


Skórzewski W. - Mistrz stolarski - Mysłowice -  ul. Bytomska 20 (lata międzywojenne).


SKWARA - Fabryka Wyrobów Mięsnych i Konserw - Spółka z O. O. - Mysłowice - Centralna Targowica - P. K. O. nr 307.792 - telefon 223-01 - filia: Katowice, ul. Kochanowskiego 3, telefon nr 314- 74 (pap. firmowy 1939 r.).


Sorek Vincent - Baugeschäft - Brzezinka, Kr. Kattowitz  (pieczątka 1904 r.).


Stanizek V. - Möbel-Magazin und dekorations-geschäft -  Myslowitz.


Szneke J. - Budowa pieców kaflowych - Mysłowice, ul. Wałowa 10 - (pieczątka 1935 r.).


Świtliński Jan - Skład mebli i trumień - Mysłowice, ul. Bytomska 13 - (papier firmowy z lat 30-tych XX w.).


Tomsan - Wytwórnia chemiczna - Maks Santura - (1929r.) W tus rejestrze handlowym A wpisano w dniu 30. 11. 1929 pod liczbą 470 firmę „Tomsan” Wytwórnia chemiczna w Mysłowicach, a jako właściciela kupca Maksa Santury z Mysłowic, 1650, Gazeta Urzędowa  Województwa Śląskiego, 1929, R. 8, nr 40, str. 670.


Transit - Międzynarodowy Dom Transportowy i Ekspedycyjny - Katarzyna Richter - (1929r.) Do rejestru handlowego A. 2534 wpisano w dniu 26. listopada 1929 r. firmę „Transit” Międzynarodowy Dom Transportowy i Ekspedycyjny właść. Katarzyna Richter w Katowicach i jej właść. Katarzynę Richter z Mysłowic. 1663, Gazeta Urzędowa  Województwa Śląskiego, 1929, R. 8, nr 40, str. 670.


Wallach Oskar - Szklarnia artystyczna i szklarnia dla budowy (1935 r.). Oprawa obrazów, Mysłowice (papier firmowy).


Wardzichowski Artur - (1929r.) OBWIESZCZENIE, Na podstawie § 20 regulaminu wyborczego Ogólnomiejscowej Kasy Chorych na miasto Mysłowice podaję do publicznej wiadomości, że wybory do wydziału wym. Kasy Chorych, przeprowadzone w dniu 24. listopada br. Dały następujący wynik: Na listę I. Pracobiorców oddano głosów 351 zaś na listę II. pracobiorców oddano głosów 339


Weichmann Max - Telegramm Adresse: Weichmann Myslowitz - Fernsprecher No. 19 (papier firmowy 1923)


Widera Rudolf - Przedsiębiorstwo dekarskie, Mysłowice G. Śl. - Rynek 17 - (pieczątka 1929 r.).


Wojak W. - Przedsiębiorstwo budowy pieców kaflowych - Ul. Parkowa 18 (pieczątka 1935 r.).


Zorn Wilhelm & Co - Unternehmung fur hoch - u. tiefbauten anfertigung von bauprojecten und gutachten - Postfach nr. 46 - fernruf nr. 220-79. Gerundet 1898 Bankkonto: Kreissparkasse Myslowitz nr. 327 Betriebs - nr. 1/1345/0288. (1898 r. pap. firmowy)