1866 r.

W czasie wojny prusko - austrjackiej utworzono przez wzgląd na bliskość granicy straż obywatelską, której zadaniem było utrzymywanie porządku w mieście. Straż Pożarna przystąpiła do straży obywatelskiej, a jej poszczególne drużyny pełniły w mieście służbę policyjną dniem i nocą.

Regulamin pożarniczy zatwierdziła rejencja opolska 8-go maja 1866 r.; wszedł on 1-go sierpnia w życie. Według tego regulaminu winien każdy obywatel od 18-go do 65 roku życia ofiarować swoje usługi w czasie pożaru. Każdy właściciel domu był zobowiązany utrzymywać w dostępnem miejscu drabinę, 5 bosaków, możliwie ręczną sikawkę, naczynie z wodą, a w czasie pożaru w nocy oświetlić okna domu frontowego.

Zwycięstwo Prus nad Austrją obchodzono w mieście bardzo uroczyście. Zarząd straży zakupił z własnych funduszy poraz pierwszy 25 pochodni, 60 odznak pamiątkowych i odbył pochód przez miasto z pochodniami.

 

65 lat pracy i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowicach - Wydanie pamiątkowe na uroczystości jubileuszowe w dniach 31 sierpnia i 1 września 1929 roku (pisownia oryginalna!)