1868 r.

Na Walnem Zebraniu 25 sierpnia 1868 r. zmieniono statut w tym sensie, że członków wspierających nazwano członkami nieczynnymi. Tytuł członków honorowych pozostawiono w dalszym ciągu z tem, że członkami honorowymi mogli być mianowani tylko dla straży zasłużeni członkowie. Zmieniono jeszcze ostatni ustęp statutu, w którym powiedziano, że majątek straży należy po jej likwidacji oszacować i po tej cenie odstąpić miastu.

W jesieni 1868 r. przeszła nad miastem wielka wichura połączona z ulewą deszczową i wyrządziła mieszkańcom dotkliwe straty.

Wylał potok płynący przez miasto i straż niosła pomoc dotkniętym przez powódź mieszkańcom. Wiatr wywrócił również wspinalnię straży, poznosił dachy i powywracał drzewa. Dla zdobycia środków na wybudowanie nowej wspinalni urządzono zabawę publiczną, która przyniosła 13 talarów nadwyżki. Mistrz ciesielski Lipok podjął się przy pomocy strażaków postawić wspinalnię za 40 talarów.

65 lat pracy i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowicach - Wydanie pamiątkowe na uroczystości jubileuszowe w dniach 31 sierpnia i 1 września 1929 roku (pisownia oryginalna!)