1870 r.

W kwietniu 1870 r. wybuchł wielki pożar przy ulicy Pszczyńskiej. Przy gaszeniu pożaru poniosła Straż dotkliwe ofiary. Bowiem dwuch strażaków uległo nieszczęśliwemu wypadkowi i musiano odwieść ich do szpitala. Członkowie straży nie byli ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków, wskutek czego koszty leczenia pokryć musiała straż z swych własnych szczupłych funduszów. W kasie znajdowało się ogółem 145 talarów, a koszty leczenia wynosiły 69 talarów. Nadto wyjechała w tym roku straż pożarna do większego pożaru w Dziećkowicach. W tym roku rozwiązano t. zw. obwód pożarowy, do którego prócz Mysłowic należały gminy: Szopienice, Słupna, Brzęczkowice i Brzezinka. Sikawka obwodowa, zakupiona wspólnie przez wymienione gminy, przeszła na własność miasta Mysłowic, którą później odkupiła Straż Pożarna za 50 talarów.

65 lat pracy i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowicach - Wydanie pamiątkowe na uroczystości jubileuszowe w dniach 31 sierpnia i 1 września 1929 roku (pisownia oryginalna!)