1872 r.

Liczba członków czynnych w styczniu 1872 r. 92 a nieczynnych członków 29. Wobec coraz częstszych nieszczęśliwych wypadków przy gaszeniu pożarów wystosował związek śląsko-poznańskich straży petycję do parlamentu niemieckiego i domagał się ubezpieczenia strażaków. Petycję podpisały wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne tych dwuch prowincji.

W lipcu 1872 r. stanęła przy czynnej pomocy strażaków kosztem 150 talarów nowa strażnica przy ul. Kaczej. Dyrekcja Kopalni w Jaworznie założyła własną straż i zaprosiła Ochotniczą Straż Pożarną z Mysłowic na ćwiczenia do Jaworzna, Straż wyjechała w pełnym rynsztunku do Jaworzna, odbyła na miejscu wielkie ćwiczenia, za co otrzymała piśmienne podziękowania i uznanie.

W czasie wielkich uroczystości „Bractwa Kurkowego” w Mysłowicach pełniła straż służbę sanitarną i policyjną i w dowód sumiennego spełnienia obowiązków otrzymała od głównego zarządu „Bractwa Kurkowego” podziękowanie i pochwałę na piśmie.

 

65 lat pracy i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowicach - Wydanie pamiątkowe na uroczystości jubileuszowe w dniach 31 sierpnia i 1 września 1929 roku (pisownia oryginalna!)