1. ul. Starokościelna - trasa do TTC

Mysłowice - ul. Starokościelna

Kościół mariacki (Fot.2) pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XIV w. należący do parafii Świętego Krzyża w Mysłowicach, to najstarsza murowana budowla w mieście. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1393 roku. Wybudowany w stylu gotyckim,
na przestrzeni wieków rozbudowywany. Ważnym i wyróżniającym elementem sakralnym jest cudowny obraz Matki Boskiej Mysłowickiej pochodzący z przełomu XVI – XVII wieku. Przy kościele mariackim znajdował się cmentarz. Kościół kryje pod sobą również trzy krypty (obecnie uszkodzone oraz niedostępne). Cmentarz i krypty użytkowane były do początku XIX w. W kościele brał chrzest Sł.B. Kard. August Hlond.

Budynek byłej szkoły parafialnej (Fot.5) znajdujący się przy ul. Starokościelnej 10 został wybudowany w 1826 roku. W budynku mieściła się szkoła parafialna, a następnie obiekt pełnił funkcję szpitala miejskiego. Obecnie budynek służy jako dom mieszkalny.

W 1902 roku przy ul. Starokościelnej 8 wybudowano Zakład św. Józefa (Fot.4), w którym siostry Boromeuszki pomagały osobom starszym, biednym i niedołężnym. Budynek został założony w stylu neogotyckim według projektu mistrza budowlanego
A. Krawczyka. Obecnie obiekt pełni funkcję ośrodka wychowawczego dla dzieci.

Kościół NSPJ (Najświętszego Serca Pana Jezusa). Duża, neogotycka świątynia, z prawie 70m wieżą. Kościół konsekrowany
w 1895 roku. Przejął rolę kościoła parafialnego w Mysłowicach. W 1927 roku proboszczem zostaje zasłużony ks. Teofil Bromboszcz (w 1934 roku konsekrowany na biskupa sufragana diecezji śląskiej). Podczas II wojny światowej zostało skradzionych 5 dzwonów
na cele wojenne. W latach 1978-2007 za kadencji proboszcza ks. Gerarda Gulby przywrócono nieco starego blasku kościołowi, m.in. odnawiając elewację, malując wnętrze (Fot.3).

Fot.2. Kościół mariacki, sprzed 1901.

 

Fot.3. Kościół NSPJ, początek XX w.

 

Fot.4. Zakład św. Józefa, początek XX w.

 

Fot.5. Była szkoła parafialna,lata 60-te XX w.

POBIERZ KARTĘ W PDF