3. ul. Powstańców (willa) - trasa do TTC

Mysłowice - ul. Powstańców, willa

Znajdująca się naprzeciw budynku dworca neorenesansowa willa, wybudowana została około 1870 roku dla przemysłowca Antona Klausa. W roku 1900 należała do Ignacego Danzigera (właściciel Kopalni Mysłowice), później do Maxa Weichmanna (właściciel agentury emigracyjnej). Od 1922 roku była zamieszkana przez rodzinę Kuderów, do której należeli m.in. Stanisław, Jan oraz Brunon Kuderowie. Ostatnią zamieszkałą przedstawicielką rodu Kuderów była Maria Kudera (1924-1998), (Fot.10).

Kolej żelazna zawitała do Mysłowic w XIX w. Otwarcie linii kolejowej Wrocław - Mysłowice nastąpiło 1 października 1846 roku. W następnym roku otwarte zostaje kolejne połączenie Kraków - Mysłowice, a w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w. powstaje trasa Mysłowice - Oświęcim. Rozwój kolejnictwa umożliwił szybki rozwój miasta pod względem gospodarczym oraz turystycznym. Mysłowice, jako miasto graniczne, przybrały mocno na znaczeniu, stały się ważnym punktem na mapie Europy
i świata. W Mysłowicach znaczący stał się również ruch emigracyjny oraz zarobkowy, gdzie na przełomie XIX i XX wieku zostało odprawionych ok. 1,4 mln emigrantów zamorskich, głównie z Europy Wschodniej i Południowej. Istniejący budynek dworca powstał w II połowie XIX w. (Fot.11).

Budynek poczty wybudowany został w 1888 roku w stylu architektury eklektycznej łączącej w sobie style różnych epok. Na bocznej ścianie budynku od strony willi umiejscowiono malowidło boga kupców i podróżnych Hermesa (Fot.12).

Tuż obok poczty znajduje się budynek z XIX w. po byłym Hotelu Sobka i Labaszyńskiego (ul. Powstańców 9; Fot.12). W 1851 roku przebywał w nim francuski dramatopisarz Aleksander Dumas (syn). Odnalazł on listy, które zostały napisane przez francuską pisarkę George Sand do polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Listy te pozostawiła w Mysłowicach na przechowanie siostra kompozytora Ludwika Jędrzejewiczowa.

Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Piotra i Pawła wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1875 - 1877. Parafia Ewangelicko-Augsburska oficjalnie erygowana została w Mysłowicach w 1857 roku (Fot.13).

Fot.10. Willa, lata 50-te XXw.

 

Fot.11. Budynek dworca, Początek XX w..

 


Fot.12. Poczta, za nią hotel, początek XX w.

 

Fot.13. Kościół Ewangelicki, początek XX w.

POBIERZ KARTĘ W PDF