I Mysłowicki Dogtrekking

dogtrekking
Kategoria
Pozostałe wydarzenia
Termin
11 sierpień 2019 07:30
Miejsce
Wesoła Fala

I Mysłowicki Dogtrekking - Wesoła Fala Al.Spacerowa i Las Murckowski

Fundacja Silesia Canis wraz z Miastem Mysłowice mają zaszczyt zaprosić Was na najlepszą psiarską imprezę w regionie. Dogtrekking to pierwsza taka impreza w Mysłowicach.

Wydarzenie jest skierowana do dużych, małych, młodszych i starszych, ma być wesoło, rodzinnie, edukacyjnie oraz aktywnie.

Podczas całej imprezy nie zabraknie wielu atrakcji dla naszych czworonogów, właścicieli jak i najmłodszych.


Celem imprezy, poza dobrą zabawą i aktywnością na świeżym powietrzu jest propagowanie aktywnego stylu życia z czworonogiem.
Edukacja mieszkańców oraz dzieci i młodzieży w temacie komunikacji z psem, dbania o czystość w mieście, popularyzacja świadomej adopcji zwierząt schroniskowych
Promocja adopcji zwierząt z Mysłowickiego Schroniska.


Startujemy i Zapraszamy

Program :

Termin 11.08.2019
Miejsce: Wesoła-Fala
Program:
Godz 7.30-9.00 Otwarcie biura zawodów , rejestracja , potwierdzenie zgłoszeń
Godz 8.00 odprawa weterynaryjna ( Dystans 15 km –sport)
Godz 8.30 odprawa weterynaryjna ( Dystans 10 km –mid)
Godz 9.00 odprawa weterynaryjna ( Dystans 6 km –rodzinna, hobby)
Godz 9.00 start zawodników na dystans 15 km kat. Sport
Godz 9:30 start zawodników na dystans 10 km kat. Mid
Godz. 10.00 start zawodników na dystans 6 km kat. Rodzinna ,Hobby

Program Imprezy po stracie

Godz 10.30 prezentacja psów zaprzęgowych, oraz pokaz psich zaprzęgów, parę słów o psach pierwotnych
Godz 11.00 Konkursy i licytacje na budowę nowego Schroniska w Mysłowicach
Godz 11.30 Wystąpienie Pana Prezydenta
Godz.11.45 Konkursy i licytacje na budowę nowego Schroniska w Mysłowicach
Godz.ok. 12.00 Wręczenie nagród Dystansowi 15 km – sport
Godz 12.00-14:00 Malowanie buziek ,zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci pod hasłem „ ja i mój pies „ Zapoznanie się z Psiakiem Wolusiem.
Godz ok.12.30 Wręczenie nagród Dystansowi 10 km – mid
Godz 13.00 Konkursy i licytacje na budowę nowego Schroniska w Mysłowicach
Godz 13.20 Prezentacja psów do adopcji ( Schronisko w Mysłowice )
Godz ok.13.40 Wręczenie nagród Dystansowi 6 km Rodzinna, Hobby oraz psiakom schroniskowym
Godz 14.00 Konkursy i licytacje na budowę nowego Schroniska w Mysłowicach
Godz. 14.30 Pokazy Rally-o – Hanna Bota
Godz 15.00 Ustawa o ochronie zwierząt- praktyczne porady


Dmuchańce dla dzieci , Grill, Wata oraz Popcorn
Porady Behawioralne Daria Morawska- dostępne w biurze zawodów przez cały dzień eventu


Kategorie zawodów

Dystans 15 km – sport
Dystans 10 km – mid
Dystans 6 km – rodzinna
Dystans 6 km- hobby

Dystans rodzinny – do tej kategorii zaliczamy osoby pełnoletnie wraz z dzieckiem/dziećmi które nie ukończyły 16 roku życia.

Dystans Hobby – do tej kategorii zaliczamy osoby dorosłe , powyżej 18 roku życia . Skład hobby nie może przekroczyć dwóch osób i minimum jednego psa. Dla takiego składu dopuszczane są 4 psy.

Dystans mid – jest to kategoria otwarta, w której mogą startować kobiety, mężczyźni, jak również osoby mające pisemną zgodę rodziców na udział, a ukończyły 16 rok życia.

Dystans Sport – kategoria w której biorą udział kobiety i mężczyźni powyżej 18 roku życia.

Opłaty Startowe:

Dystans 15 km –sport – 40 zł

Dystans 10 km –mid – 30 zł

Dystans 6 km –rodzinna – 25 zł dorosły, dziecko poniżej 7 roku życia 10 zł , poniżej 7 roku życia za darmo.

Dystans 6 km – kategoria hobby : 25 zł każda osoba dorosła.

Regulamin I Mysłowickiego Dogtrekkingu

I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest

Fundacja Psi Wybieg, ul. Kormoranów 23, 41-400 Mysłowice, KRS:0000638728,
NIP 2220901232

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA I POMIAR CZASU
1. Bieg odbędzie się 11.sierpnia 2019 roku na terenie Mysłowic - Wesoła-Fala .
Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy wejściu do Lasu Murckowskiego
1. Start biegów w zależności od dystansu, godziny: 9.00, 9.30, 10.00
Szczegółowy harmonogram odpraw:
Godz 7.30-9.00 Otwarcie biura zawodów , rejestracja , potwierdzenie zgłoszeń
Godz 8.00 odprawa weterynaryjna ( Dystans 15 km –sport)
Godz 8.30 odprawa weterynaryjna ( Dystans 10 km –mid)
Godz 9.00 odprawa weterynaryjna ( Dystans 6 km –rodzinna, hobby)
Godz 9.00 start zawodników na dystans 15 km kat. Sport
Godz 9:30 start zawodników na dystans 10 km kat. Mid
Godz. 10.00 start zawodników na dystans 6 km kat. Rodzinna ,Hobby

2. Start biegów dla wszystkich kategorii będzie zlokalizowany przy wejściu do Lasu Murckowskiego
3. Opis kategorii:
Dystans rodzinny – do tej kategorii zaliczamy osoby pełnoletnie wraz z dzieckiem/dziećmi, które nie ukończyły 16 roku życia. Skład rodziny nie może przekroczyć 5 osób, ale nie miej niż 2 osoby w tym jedno dziecko.
Dystans Hobby – do tej kategorii zaliczamy osoby dorosłe , powyżej 18 roku życia . Dla takiego składu dopuszczane są 4 psy.
Dystans mid – jest to kategoria otwarta w której mogą startować zarówno kobiety, mężczyźni jak i osoby mające pisemną zgodę rodziców na udział, a ukończyły 16 rok życia.
Dystans sport – kategoria w której biorą udział kobiety i mężczyźni powyżej 18 roku życia.


4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy bez zapisanych punktów zostaną zdyskwalifikowani.
5. Organizator zapewnia 1 punkt nawadniania, zlokalizowany w połowie każdej trasy. Jego lokalizacja zostanie umieszczona na mapie.

III. WARUNKI STARTU
1. W trakcie imprezy zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu. Niezachowanie się prawidłowo względem zwierzęcia i działanie na jego szkodę będzie skutkowało dyskwalifikacją.
2. Podczas całej imprezy każdy właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie.
3. W chwili gdy okaże się, że uczestnik ma problem aby kontynuować marsz, ma obowiązek zaprzestać go i poinformować organizatora pod nr tel: 797 907 471, 505 757 057.
4. Dopuszczalny jest start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
5. Podczas imprezy obowiązkowe jest trzymanie psów na smyczach.

IV. WARUNKI UDZIAŁU
1. Warunkiem udziału w imprezie jest przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie elektronicznezapisy.pl. umieszczonym na wydarzeniu Facebook-owym.
2. Pełnym potwierdzeniem udziału w biegu jest dokonanie opłaty startowej (do 05.08.2019.).
3. W zawodach mogą brać udział osoby:
- pełnoletnie (ukończone 18 lat ),
- osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
- młodzież poniżej 16 roku życia może startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie
4. Każdy uczestnik zawodów odpowiada sam za szkody poczynione przez siebie oraz swojego psa podczas trwania imprezy (odpowiedzialność finansowa po stronie zawodnika).
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Ważne: Osoby startujące na dystansie rodzinnym oraz hobby w jednej drużynie, odbierają jeden pakiet startowy.
6. Zawodnicy biorą udział w Biegu z Psem zwanym Pierwszy Mysłowicki Dogtrekking na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Odpowiedzialność za zawodników niepełnoletnich spoczywa na ich rodzicach bądź prawnych opiekunach.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, data urodzenia, klub, wizerunek) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Pierwszego Mysłowickiego Dogtrekkingu
9. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat Biegu z Psem zwanym Pierwszym Mysłowickim Dogtrekkingiem
10. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.
11. W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe osobom, które dokonały zapisów na stronie www.elektronicznezapisy.pl . Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego przez inne osoby niż w zgłoszeniu.
12. Organizator nie przewiduje zapisów nowych uczestników biegu w dniu zawodów.
13. Zabrania się udziału w zawodach rowerów , hulajnogi, rolek, wrotek itp. ze względów bezpieczeństwa.

V. WARUNKI UDZIAŁU PSA
1. Pies nie może mieć więcej niż 9 lat (wyjątkiem jest zgoda pisemna prowadzącego go weterynarza).
2. Pies musi mieć wykonane obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie (do wglądu dokument potwierdzający szczepienie - książeczka zdrowia psa).
3. Pies ukończył 1 rok życia. (wyjątkiem jest zgoda pisemna prowadzącego go weterynarza
4. Suki - zabrania się startu suk w okresie rui, w ciąży, oraz do 6 tyg. po porodzie.
5. Pies prowadzony jest w obroży /szelkach ewentualnie obroży pół zaciskowej. Zabrania się całkowicie używania i prowadzenia psów na kolczatkach, obrożach zaciskowych, łańcuszkach, uzdach oraz smyczy typu flexi .

VI. RZECZY NIEZBĘDNE DO STARTU
1. Miska z wodą (minimum 1 litr wody na jednego psa).
2. Naładowany telefon komórkowy.
3. Mapy oraz karty uczestnika otrzymane od organizatora które zostaną zwrócone na mecie. Konieczne jest posiadanie długopisu.

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.elektronicznezapisy.pl.
1. Wysokość opłaty startowej:
Dystans 6 km –kategoria rodzinna: 25 zł dorosły, dziecko od 7 roku życia 10 zł , poniżej
7 roku życia za darmo.
Dystans 6 km – kategoria hobby : 25 zł każda osoba dorosła.
Dystans 10 km –kategoria mid: 30 zł
Dystans 15 km – kategoria sport: 40 zł
2. Opłaty za start powinny być uiszczane na konto organizatora do dnia 05.08.2019 r., tj:
Fundacja Psi Wybieg, nr konta: 06 1240 4836 1111 0010 7033 3764
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
W tytule opłaty prosimy o podanie nazwisk uczestników wraz z imionami psów.
3. W dniu zawodów nie będzie możliwości opłacenia biegu oraz zapisania się na bieg.
4. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki (kategoria rodzinna, hobby otrzymuje jeden numer startowy),numerek startowy koniecznie ma zostać przymocowany do zawodnika.
b) zwrotny chip do pomiaru czasu (kategoria rodzinna, hobby otrzymuje jeden chip do pomiaru czasu), chip koniecznie musi zostać zamocowany na bucie zawodnika
c) napój na trasie; oraz napój na mecie,
d) nagrodę wg klasyfikacji ,
e) posiłek regeneracyjny.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
1. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony przez firmę Timing4U na podstawie zwrotnych chipów.
2. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl.
3. Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
Generalna na dystansie 6 km (rodzinna): Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
Generalna na dystansie 6 km (hobby) : Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
- Generalna na dystansie 10 km : Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
- Generalna na dystansie 15 km : Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
-Generalna dla Psow ze Schroniska:
Miejsca I, Miejsce II, Miejsce III
4. Zawodnicy otrzymują nagrody które zostały zafundowane przez sponsorów.
5. Chip startowy koniecznie ma zostać przymocowany do sznurowadła na bucie.
6. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

IX. KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU
1. Sędzia oraz organizator mają prawo nałożenia kary na uczestnika, pod postacią:
- upomnienia
- upomnienia wraz z karą czasową (1 min – max 30 min)
- dyskwalifikacji
2. Podczas całych zawodów jest całkowity zakaz spożywania alkohol oraz środków odurzających. Nieprzestrzeganie tego punktu będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją, bez możliwości odwołania.
3. Protest - protest może zostać wniesiony przez uczestnika do sędziego lub organizatora tylko w trakcie trwania imprezy. Decyzja ostateczna należy do sędziego.

X. OSTATNIE POSTANOWIENIE REGULAMINU
1. Żaden z organizatorów nie ponosi odpowiedzialności materialnej ani cywilnej za rzeczy pozostawione w trakcie trwania imprezy oraz zaginione.
2. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
4. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.
5. Organizator z sędzią zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Zapraszamy do udziału
Informacje organizacyjne wkrótce, a już teraz zapraszamy zainteresowanych wystawców do kontaktu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tekst i plakat: MOK Mysłowice

 

 
 

Terminy

  • 11 sierpień 2019 07:30

Wspierane przez iCagenda