Kolejka Konna w Mysłowicach - Rossbahn, 2013

W XIX wieku w Mysłowicach działała kolejka konna, która dostarczała surowce do wielu hut cynku działających w tamtych czasach - począwszy od Janowa, dzisiejszego, Ćmoku, przez Słupną aż do Brzęczkowic. Głównym surowcem był galman. Wytwarzano z niego w muflowych piecach cynk. Kolejka ta była odnogą trakcji, z której powstała znana sieć Górnośląskiej Kolejki Wąskotorowej.

Po dziś dzień na terenie Mysłowic pozostały ślady po niegdysiejszej kolejce konnej: drogi leśne, nasypy oraz ulice, np. ulica 1000-lecia na Janowie, czy też ulica Tuwima. No i oczywiście na Brzęczkowicach mamy ulicę, nie inaczej, tylko "Kolejki Konnej".