5 października 1907 r. (Kuryer Śląski)

Wiadomości potoczne.

Mysłowice.

Dowóz gęsi z Rosyi i Austryi jest w tym roku, a szczególnie w ostatnich dniach, nadzwyczaj wielki. W niektóre dni przywożą na tutejszą stacyę około 13 tys. sztuk, których nie można pomieścić na placach, przeznaczonych dla nich. Większa część gęsi bywa wysyłaną do Hamburga i Berlina.

Ze sądu.

Bytom.

Przed tutejszą izbą karną rozpoczął się w środę proces o sfałszowanie akcyi lombardowych. Sprawa ta była głośną swego czasu nie tylko w Niemczech, lecz i zagranicą. Akcye wysłano z Wiednia niestemplowane i ostemplowano je w Podgórzu w Galicyi. Puszczono w kurs 320 000 akcyi. Oskarżoną jest żona kupca Scheknera z Podgórza w Galicyi. Oskarżona jest austryacką obywatelką. Jej mąż prowadzi w Podgórzu handel galanteryjny. Oskarżenie zarzuca jej, że w latach 1905 i 1906 ostemplowała więcej aniżeli 360 000 akcyi i w Niemczech sprzedała ich za 51 650 marek. Około 976 akcyi kolei południowej sprzedała katowickiemu zwiazkowi bankowi w Mysłowicach. Tam podała, że się nazywa Schoener. U Kuźnickiego w Mysłowicach sprzedała 1447 akcyi i przedstawiła się jako Rosenbaumowa z Tarnowa. W śląskim banku związkowym sprzedała 15 akcyi. Tam przedstawiła się jako Emilia Worzner. W śląskim banku związkowym w Bytomiu sprzedała 669 akcyi, u Sorauera i Foerstera w Bytomiu sprzedała 20 akcyi, u Braci Nothmannów w Katowicach 90 akcyi, u Blocha w Katowicach, gdzie się podała za Annę Locha, 25 akcyi. U Kuhny w Katowicach prezentowała 15 akcyi i nazywała się Rosenbaumową, u Heintzego i Ska. w Bytomiu chciała sprzedać jedenaście akcyi, lecz ich nie przyjęto. Tam też przybrała inne nazwisko. Także wiele innych papierów, na których stemple były sfałszowane sprzedała oskarżona. Proces potrwa może trzy dni. Na świadków zawezwano 18 osób.

Agentury "Kuryera Śląskiego":

Na Ćmok i Mysłowice p. Wincenty Empfinger.
Na Janów p. Andrzej Spyra, właściciel domu w miejskim Janowie - p. Mateusz Plaskuda, mieszka w domu p. Ociepki i p. Szablicki.
Na Brzęckowice p. Franciszek Sporysek. właściciel domu.
Na Morgi pod Brzezinką p-na Joanna Stachówna.
Na Kosztowy i Krasowy p. Józef Pypłac, mieszka w Krasowej.