Dworzec 1913r. - grafika

Dworzec z 1913r.

 

 

Wiadukt nad torami nigdy nie został wykorzystany bo zabrakło funduszy na wykonanie estakady. Trwała już I w. ś. i były ważniejsze wydatki...

Poniżej wizualizacja (którą popełniłem) nie zrealizowanej estakady...