Hotel Robotniczy

 

 Będzie nowy hotel

 

 

(mp) W ośrodku Sportu i Rekreacji w Mysłowicach powstaje hotel komunalny. Budowany jest systemem gospodarczym przez Terenowy Komitet ds. Zagospodarowania Leśnego Pasa Ochronnego w Mysłowicach.

 

Rozpoczęta w maju 1979 roku budowa ma być ukończona na tegoroczną Barbórkę.

 

Jak nas poinformował kierownik biura budowy LPO Władysław Łaptaś obecnie prowadzi się roboty wykończeniowe, które przysparzają najwięcej kłopotów, gdyż nie można ich wykonać własnymi siłami lecz potrzebni są fachowcy-instalatorzy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Przy budowie korzystano często z pomocy mysłowickich rzemieślników, którzy wykonali wiele prac na rzecz hotelu.

 

hotel 1980

 

Budynek, który po ukończeniu oddany będzie w czasowe użytkowanie kombinatowi budowlanemu z Lublina z przeznaczeniem na hotel robotniczy, po około pięciu latach stanie się własnością OSiR-u.

 

Jednocześnie z hotelem powstaje pawilon sportowy z salą gier, kręgielnią i kawiarnią. Oddany będzie do użytku 22 lipca przyszłego roku.

 

72 miejsca w 1i 2 osobowych pokojach, pawilon sportowy, zaplecze socjalne – przyda się taki obiekt naszemu miastu.

 

 

Głos Górniczy

Tygodnik Rok III 1 września 1980 r. Nr 32 (65) Cena 3 zł