Urząd Gminy Brzezinka - radni i pracownicy

Urząd gminy Brzezinka

Brzezinka, dnia 16 X 1919 r.

Posiedzenie

Zarząd Gminy

1. Naczelnik gminy    Schmidla

2. ławnik gminy          Sorek

Rada gminna

3. Radny gminy          Wollny

4. Radny gminy          Kammholz

5. Radny gminy          Nickelmann

6. Radny gminy          Birubaum     

  

Brzezinka, dnia 21 V 1920 r.

Posiedzenie

Zarząd Gminy

1. Naczelnik gminy    Schmidla

2. ławnik gminy          Korus

3. ławnik gminy          Cieplok

Rada gminna

4. Radny gminy          Bialucha

5. Radny gminy          Cieplok

6. Radny gminy          Stanoschek    

7. Radny gminy          Jaschinski

8. Radny gminy          Strzemp

9. Radny gminy          Palowski

10. Radny gminy        Muschiol

11. Radny gminy        Wollny

12. Radny gminy        Tojka

13. Radny gminy        Habryka

Brzezinka, dnia 8 VII 1924 r.

Posiedzenie

Zarząd Gminy

1. Naczelnik gminy    Schmidla

2. I ławnik gminy       Korus

3. II ławnik gminy      Cieplok

Rada gminna

4. Radny gminy          Bialucha

5. Radny gminy          Cieplok

6. Radny gminy          Jasiński          

7. Radny gminy          Musioł

8. Radny gminy          Palowski

9. Radny gminy          Stanoszek

10. Radny gminy        Kania

Brzezinka, dnia 12 V 1925 r.

Posiedzenie

Zarząd Gminy

1. Naczelnik gminy    Korus

2. ławnik gminy          Cieplok

3. ławnik gminy zast. Ebert

Rada gminna

4. Radny gminy          Bialucha

5. Radny gminy          Habryka

6. Radny gminy          Stanoszek      

7. Radna gminy          Zającówna

8. Radny gminy          Palowski

Brzezinka, dnia 8 III 1929 r.

Posiedzenie

Zarząd Gminy

1. Naczelnik gminy    Korus

2. ławnik gminy          Paluch

Rada gminna

3. Radny gminy          Palka

4. Radny gminy          Potyka

5. Radny gminy          Mol Wawrzyn

6. Radny gminy          Hampel          

7. Radna gminy          Piprek

8. Radny gminy          Fesser

9. Radny gminy          Kania

 

 

Pracownicy

Karol Christa               Komornik gminny           pracował w latach 1916 - 1931

Czypionka Ernest       uczeń biurowy                przyjęty 18.X.1937 na okres trzyletni